Kadra

DZIECI

Anna Wasielewska

Założycielka i właścicielka KRĘGOSŁUPKA. Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 2002 r. do 2014 r. pracownik Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie, wieloletni pracownik Oddziału Wad Postawy oraz Skolioz w Chylicach.

Kursy i szkolenia:

 • certyfikowany terapeuta koncepcji FITS – Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz oraz FITS MASTER;
 • certyfikowany terapeuta metody FED – dotyczącej leczenia skolioz idiopatycznych;
 • certyfikowany terapeuta terapii manualnej Kaltenborn – Evjenth;
 • certyfikat niemieckiego Instytutu Terapii Manualnej dr. Ackermanna;
 • certyfikowany terapeuta metody PNF – głębokie torowanie nerwowo-mięśniowe;
 • certyfikowany terapeuta metody Mc Kenzie dotyczącej leczenia bólów kręgosłupa;
 • certyfikowany terapeuta osteopatycznej terapii wiceralnej
 • certyfikowany terapeuta metody PRI – oddychanie posturalne
 • certyfikowany terapeuta metody Kinesio Taping;
 • certyfikowany terapeuta Traumatologii Sportowej;
 • kurs zachowawczego leczenia skolioz wg Lehnert – Schroth;
 • instruktor Nordic Walking;
 • kurs autoterapii i profilaktyki dysfunkcji narządu ruchu w modelu medycyny manualnej holistycznej;
 • kurs thera-band;
 • kurs treningu funkcjonalnego” BeBalanced” przy użyciu poduszek AIREX;
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • uczestniczka wielu konferencji i sympozjów naukowych.

Moja przygoda z rehabilitacją zaczęła się od tego, że sama jako dziecko miałam zdiagnozowane skrzywienie kręgosłupa. Uczęszczałam na ćwiczenia i przyglądałam się pracy rehabilitantek. Wtedy pojawiła się myśl, że sama chciałabym być jedną z nich. Niestety, skrzywienie miało być przeszkodą w dostaniu się na wymarzony AWF. Jednak dzięki ćwiczeniom udało mi się wygrać z chorobą i podjąć studia na wybranym kierunku. W związku z tym w swojej pracy łączę doświadczenia terapeuty, pacjenta, a także rodzica, ponieważ sama jestem matką. Staram się jak najlepiej pomóc każdemu dziecku.

Edyta Siemiaszko

Fizjoterapeutka z zawodu i zamiłowania. Absolwentka uczelni w Białymstoku i w Krakowie oraz kursów i szkoleń zawodowych mi.in. Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborn, PNF, Neuronet czy Kinesiotaping. Kocha pracę z dziećmi i jest zafascynowana ich mądrością oraz sposobami stymulacji w procesie rozwoju psychomotorycznego. W codziennej pracy jest otwarta na wszelkie sugestie, obserwacje i współpracę z rodzicami, zawsze kierując się dobrem dziecka. Prywatnie mama Wiktorii i Alicji.

Agnieszka Szewczyk

Magister fizjoterapii, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od lat pracująca z dziećmi. Obecnie pracownik jednego z ośrodków rehabilitacyjnych w Konstancinie.

Kursy i szkolenia:

 • terapeuta NDT Bobath;
 • doradca noszenia w chuście i nosidłach miękkich ClauWi;
 • aktywność Fizyczna Kobiet w Ciąży.-aktywne 9 miesięcy;
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I°;
 • wczesna interwencja, elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0 – 12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym;
 • certyfikowany Instruktor masażu Shantala;
 • małe dziecko z zaburzeniami integracji sensomotorycznej (elementarne zasady obserwacji i terapii)
 • dziecko wiotkie – praca z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego;
 • PNF podstawowy;
 • PNF w skoliozach;
 • Kinesio Taping;
 • terapia punktów spustowych;
 • autoterapia i profilaktyka najczęstszych dolegliwości i dysfunkcji narządu ruchu;
 • terapia neurac;
 • lider Nordic Walking;
 • uczestniczka wielu konferencji i sympozjów naukowych.

Julita Gawłowska

Magister fizjoterapii, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracę licencjacką i magisterską na temat skolioz napisała pod okiem prof. Tomasza Kotwickiego. Wieloletni pracownik oraz koordynator oddziału wad postawy i skolioz w Konstancinie.
W swojej pracy wykorzystuje umiejętności zdobyte na licznych kursach i szkoleniach m. in.:

 • FITS,
 • L. Schroth,
 • Terapia Cranio – Sacralna,
 • Neuromobilizaje,
 • PNF,
 • Kinesiotaping,
 • Terapia manualna

Zawsze pełna energii i optymizmu. Zapalona narciarka i podróżniczka oraz matka dwóch wspaniałych córek.

Natalia Sobolewska

Magister fizjoterapii, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Specjalizuje się w terapii wad postawy, skoliozy, choroby Scheuermanna, obecnie pracuje w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Warszawie. Zajmuje się także prowadzeniem zajęć usprawniających w wodzie z fizjoterapii oraz rozluźnianiem mięśniowo-powięziowym i masażem.

Fizjoterapia dzieci i młodzieży od zawsze była moją pasją, a ich uśmiechy oraz zadowolenie z terapii, dają mi wiele satysfakcji, motywacji i radości. Cenię sobie zaangażowanie i współpracę rodziców w procesie terapii dziecka.

Kursy i szkolenia:

 • Certyfikowany terapeuta kompleksowej diagnostyki i terapii wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS
 • Certyfikowany terapeuta metody PNF podstawowy
 • Certyfikowany Terapeuta Kinesiology Taping
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich wg. dr. Ciechomskiego cz. I, II, III, IV, V.
 • Ręka spastyczna – etiologia,diagnostyka,leczenie
 • Leczenie gorsetowe skolioz
 • Masaż klasyczny I st., masaż leczniczy II st.
  Uczestniczka wielu konferencji i sympozjów naukowych.

Anna Mazurek

Licencjat fizjoterapii I terapeuta SI.Przygodę z fizjoterapią rozpoczęłam zaraz po liceum. Obecnie, uzupełniając wykształcenie, kończę studia II stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

W pracy wykorzystuję umiejętności zdobyte na kursach:

 • FITS- funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
 • BSPTS (Schroth based method)
 • Zintegrowane techniki strukturalne i funkcjonalne w terapii skolioz
 • PNF kurs podstawowy
 • PNF w Pediatrii,
 • Stopa dziecka- rozwój, diagnostyka, profilaktyka I rehabilitacja
 • Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich (moduł 1)
 • Terapia dysfunkcji powięziowych
 • Neurorozowjowa diagnoza i terapia dzieci z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno- motorycznymi
 • Mobilizacja tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediatrii
 • Taping rehabilitacyjny
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego i stopy
 • Komputerowa diagnostyka stóp i projektowanie wkładek indywidualnych

Jestem też uczestnikiem konferencji zawodowych.

DOROŚLI

Karolina Załoga

Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od lat zajmuje się terapią ortopedyczną, pourazową, pooperacyjną, sportową oraz terapią w stanach przeciążeniowych. Zajmuje się również analizą i leczeniem wad postawy i kończyn dolnych oraz dobieraniem indywidualnych wkładek ortopedycznych. Autorka artykułów naukowych z zakresu fizjoterapii,czynna uczestniczka konferencji i sympozjów naukowych.

 • Certyfikat Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept: Badanie i leczenie kończyn, kręgosłupa oraz stawów skroniowożuchwowych.
 • Kurs FDM (Fascial Disortion Model) terapia powięziowa.
 • Kurs diagnostyki stóp oraz dobierania i montażu indywidualnych wkładek ortopedycznych w technologii ICB Medical
 • Kurs Kinesiotaping (I i II stopień – KT1.KT2)
 • Kurs doskonalący dla fizjoterapeutów pt „opieka geriatryczna” w ramach projektu „wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”
 • Zawodowy kurs masażu i niekonwencjonalnych metod leczenia (stopień I i II) – uzyskanie tytułu masażysty.

Łukasz Kwaśny

Fizjoterapeuta oraz technik masażysta. Doświadczenie zdobywał praktykując m.in. w szpitalu MSW w Warszawie oraz na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Wesołej. W pracy wykorzystuje masaż głęboki oraz różnorodne techniki mięsniowo- powieziowe. Obecnie współpracuje także z Centrum Sportowo Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kursy i szkolenia:

 • Klawipresura w Neurologii i Ortopedii
 • Masaż Głęboki Tkanek Miękkich
 • Taping Rehabilitacyjny
 • Bezpośrednie techniki powięziowe z wykorzystaniem modelu FDM
 • Kręgosłup lędzwiowy, miednica – badanie i leczenie w ujęciu osteopatycznym

Magdalena Dąbrowska

Jestem absolwentką Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w trakcie studiów na Polskiej Akademii Osteopatii OSTEON. Ukończone kursy m.in.:

 • Kinesiology Taping (podstawowy)
  Organizator: K – Actice Association
  Instruktor: Tomasz Sanderek, Kinesiology Taping Senior Inrtructor
 • Strukturalna praca z ciałem w oparciu o łańcuchy mięśniowo – powięziowe
  Organizator: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Malinowskiej
  Prowadzący: John Smith, Certified Advanced Rolfing Practicioner
 • Rozluźnianie mięśniowo – powięziowe
  Organizator: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Malinowskiej
  Prowadzący: Carol J. Manheim, PT, MS, MEd.
 • Anatomia palpacyjna
  Organizator: FizjoSystem Szkolenia
  Prowadzący: Marcin Fluder, D.O.
 • Kurs masażu bańką chińską
  Organizator: HEROS Centrum Szkoleniowe

Specjalizuję się w terapii zaburzeń funkcjonalnych, ostrego i przewlekłego bólu oraz rehabilitacji z zakresu ortopedii i traumatologii. W swojej pracy stosuje przede wszystkim metody terapii manualnej, tkanek miękkich oraz osteopatii. Na pacjenta patrzę holistycznie, nie zapominając o wpływie stresu i emocji na ciało.

LEKARZE

lek. med. Beata Żwańska

Ortopeda dziecięcy, specjalista rehabilitacji medycznej. Od 1999 roku pracownik Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, obecnie na stanowisku zastępcy ordynatora Oddziału Wad Postawy Skolioz i Rehabilitacji Schorzeń Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży. W swojej codziennej praktyce zajmuje się dziećmi z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego, leczeniem wad postawy i skolioz, profilaktyką i leczeniem dysplazji stawów biodrowych, diagnostyką i rehabilitacją wczesnych zaburzeń neurorozwojowych oraz rehabilitacją innych schorzeń narządu ruchu.

lek. med. Anna Dubielis

Specjalista rehabilitacji medycznej (od 2005 r.).
Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1998 r.). Od 1999 r. pracuje w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „Stocer” w Konstancinie, od 2007 r. ordynator Oddziału Rehabilitacji Dziennej.
Specjalizuje się w leczeniu pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu zwłaszcza – rehabilitacją pourazową i pooperacyjną, wadami postawy, wadami stóp, chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa, dyskopatią; wykonuje iniekcje dostawowe i okołostawowe.
W 2008 uzyskała tytuł certyfikowanego terapeuty metody McKenzie; ukończyła kursy, m.in.:
FOI (Funkcjonalna Osteopatia i Integracja), PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), Kinesiology taping, Nordic Walking instruktor, Dobór wkładek funkcjonalnych Igli Medi, Dobór i formowanie wkładek Podiatech Sidas, Diagnostyka USG narządu ruchu.